Universal Energy Institute Accepted by the Faculty of Medical Studies MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines

Tiềm năng vô tận là gì?

Đó là những khả năng, năng lực trong mỗi một cá nhân thực thể đã tồn tại sẵn một cách không có giới hạn. Song vì nhiều nguyên nhân lý do con người có thể bị che khuất, chìm đắm hoặc lãng quên. Do đó chúng tôi đã nghiên cứu về hành trình gợi nhớ, khôi phục và phát triển các năng lực hữu ích này nhằm giúp cho cơ thể và tinh thần của chúng ta được mạnh mẽ lên mỗi ngày. Cũng xuất phát từ cuộc sống với các yêu cầu thay đổi không ngừng trên mọi lĩnh vực. Lĩnh vực nào cũng đòi hỏi con người phải có khả năng sáng tạo, học hỏi và tiến bộ ngay cả việc chúng ta tiếp nhận năng lượng từ thức ăn đồ uống hàng ngày cũng cần có chọn lọc và thay đổi vì bản tính của việc thích sự khác biệt và cái mới của mỗi người trong chúng ta. Hơn nữa trong cuộc sống hiện đại ngày nay loài người như bị phân ra nhiều nguồn công việc khác nhau đòi hỏi một năng lực biến hoá các kỹ năng mới và khả năng cập nhật. Tất cả những khả năng này thực sự đã hội tụ trong chúng ta song bản thân chúng ta không có đủ năng lực để tìm về với nó. Sau một quá trình vừa học hỏi vừa ứng dụng 30 năm, các thành công của chúng tôi áp dụng cho người thân, gia đình và học viên khắp nơi trên thế giới chúng tôi đã thu nạp được đầy đủ năng lực để trợ giúp người khác kích hoạt được hệ thống tâm điểm trong tiềm năng vô tận trong mỗi người. Để có thể bắt đầu học và sử dụng các tiềm năng này trước hết cơ thể cần được giải phóng đau bệnh, sầu muộn, lo lắng, ưu tư ….và……..Muốn giải phóng được những dạng sóng tạm gọi là u tối này chúng ta cần tự biết cách cân bằng cơ thể hay tự biết cách trị liệu cơ bản.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland