Universal Energy Institute Unlimited Universe Institute Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines

Xin chào

Với phương pháp Năng lượng vũ trụ chúng tôi muốn mang đến cho mọi người khả năng đạt được sự hài hòa về cơ thể, tâm hồn và tinh thần. Thông qua kích hoạt (mở) các Tâm điểm (TĐ) để tập phương pháp thở và truyền điện năng lượng, mọi người có thể đạt được sức khỏe, hạnh phúc và phát triển tâm linh tốt hơn.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Sri Lanka 2024

từ 17 tháng 11 đến 19 tháng 11 năm 2024