Universal Energy Institute Unlimited Universe Institute Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Các lớp tiềm năng vô tận

Đây là chương trình đổi mới với nhiều tiềm năng, khả năng hơn và có hiệu quả nhanh, mạnh.
Khởi đầu
Phát triển
Tiến hóa
Lớp 1
Lớp 6
Lớp 14
Lớp 2
Lớp 7
Lớp 15
Lớp 3
Lớp 8
Lớp 16
Lớp 4
Lớp 9
Lớp 17
Lớp 5
Lớp 10
Lớp 18
Lớp 11
Lớp 19
Lớp 12
Lớp 20
Lớp 13
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ Chúng ta sinh ra trong thế giới đa hệ của mọi mặt của vật chất tinh thần. Ai cũng hiểu nguồn lực để duy trì phát triển thế giới này chính năng lượng. Đó nội dung chính của bộ môn Năng Lượng Trụ. Mục đích chính của môn học bổ sung mọi nguồn năng lượng tích cực cho các lĩnh vực của cuộc sống: sức khỏe, tinh thần, vật chất tinh thần vv và vv. Chương trình học chia thành ba mức độ từ thấp lên cao. Cấp 1: Khởi đầu Trong giai đoạn bắt đầu này. Học viên sẽ tiếp cận thực hành các khái niệm, thuyết gồm cả kỹ thuật tập để thu hút năng lượng nhằm cân bằng được thể phòng chống các loại bệnh lạ các loại virus chưa tên. Từng bước nâng cao sức khỏe và tinh thần. Ở cấp một bao gồm các lớp: Lớp 1-lớp 5. Cấp 2: Phát triển giai đoạn này mọi tiềm năng ẩn chứa trong con người được khơi dậy phát triển tùy vào mức độ chăm chỉ thực hành các kỹ thuật công thức học viên sẽ gặt hái được thành công tương xứng. Các chỉ số tích cực của khả năng não bộ, các thông số về sức khỏe sẽ được cải thiện tốc độ cao hơn khi học viên tập luyện thực hành thường xuyên. Đây là giai đoạn thu nhận năng lượng và trải nghiệm với hiệu quả cao. Các lớp bao gồm: từ lớp 6 – lớp 13 Cấp 3: Tiến hóa Đây giai đoạn cao nhất trong chương trình năng lượng trụ. Các thuyết về triết học đông tây kim cổ, các khả năng sẽ được nâng cao thêm một bước. Lúc này toàn bộ thể não bộ của chúng ta sẽ đạt được trình độ nhận thức rất cao trạng thái thể sẽ hòa hợp được các tần số trong giải băng tần tổng hợp. Từng bước chúng ta sẽ nhận ra sự giới hạn của các khả năng, quyền năng của con người đối với cuộc sống trong và ngoài vũ trụ. Các lớp bao gồm: từ lớp 14 - lớp 20.
Các khóa học tiếp theo bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Việt. Xin vui lòng liên hệ với Đại diện Châu Âu của chúng tôi Thành Winter-Luong để đăng ký. Chú ý trả tiền trước khi vào lớp học!