Universal Energy Institute Accepted by the Faculty of Medical Studies MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Chúng tôi

Viện   của   chúng   tôi   được   thành   lập   tại   Sacramento   USA   và   có   các   đại   diện   ở   New   York   Hoa   Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Frauenfeld Thụy Sĩ và Berlin Đức. Viện   Năng   lượng   vũ   trụ   là   phân   khoa   tại   trường   Đại   học   quốc   tế   mở   cho   Y   học   Bổ   sung   (the Open   International   University   for   Complemetary   Medicines),   được   thành   lập   bởi   quyết   định Alma   Ata   của   Tổ   chức   Y   tế   Thế   giới   năm   1962   để   bảo   tồn   các   môn   Y   khoa   cổ   truyền   Colombo-Sri Lanka. Mục đích cho học viên mới và cũ: 1. Mở rộng kiến thức. 2. Nâng cao tần số. 3. Nâng cao năng lực. 4. Nâng tầm kiến thức. 5. Nguồn tài nguyên điện năng nhiều hơn khả năng sử dụng của con người.

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Prof. Dr. Grand Master Steve Long Tran Ma. Ph.D./D.Sc.; Đại Võ sư 10 Đẳng Viện trưởng năng lượng vũ trụ của năm Châu lục Châu lục TS Y khoa cổ truyền Grand Master Thanh Winter-Luong Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo); Đại Võ sư 8 Đẳng Head of Europe Doctor UE Healing Vien Winter-Luong  (USA) TS Khloud Zaher-Iraqi  Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo) Trị liệu năng lượng TS Hala Khodor Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo) Lương y Doctor UE Healing Mithak Ebady (USA) Bác sỹ Doctor UE Healing Minh Hai Nguyen (USA) Head of Berlin Grand Master Tiberio Abategiovanni Bachelor UE Haeling (USA); Đại Võ sư 8 Đẳng Head of Switzerland