Universal Energy Institute Unlimited Universe Institute Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Chúng tôi

Viện của chúng tôi được thành lập tại Sacramento USA và có các đại diện ở New York Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Frauenfeld Thụy Sĩ và Berlin Đức. Viện Năng lượng vũ trụ là phân khoa tại trường Đại học quốc tế mở cho Y học Bổ sung (the Open International University for Complemetary Medicines), được thành lập bởi quyết định Alma Ata của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1962 để bảo tồn các môn Y khoa cổ truyền ở Colombo-Sri Lanka. Mục đích cho học viên mới và cũ: 1. Mở rộng kiến thức. 2. Nâng cao tần số. 3. Nâng cao năng lực. 4. Nâng tầm kiến thức. 5. Nguồn tài nguyên điện năng nhiều hơn khả năng sử dụng của con người.

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016
Đại Võ sư Thanh Winter-Luong Ph.D (T.M) Tiến sỹ Y khoa cổ truyền Doctor of Philosophy (Traditional Medicine) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA) 9. Dan Karate; 7. Dan Taekwondo Võ sư Thiếu lâm nội quyền Kim Kê - Tây sơn nhạn
Vien Winter-Luong Ph.D (A.M) Tiến sỹ Y khoa cổ truyền Doctor of Philosophy (Alternative Medicines) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA)
Khloud Zaher-Iraqi Ph.D (A.M) Tiến sỹ Y khoa cổ truyền Doctor of Philosophy (Alternative Medicines) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA) Lương Y trị liệu Năng lượng
Hala Khodor Ph.D (A.M) Tiến sỹ Y khoa cổ truyền Doctor of Philosophy (Alternative Medicines) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA) Lương Y
Doctor UE Healing Mithak Ebady (USA) Bác sỹ Y khoa
Đại Võ sư Tiberio Abategiovanni Bachelor UE Healing (USA); 8th Degree Black Belt Head of Swizerland