Universal Energy Institute Accepted by the Faculty of Medical Studies MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Chúng tôi

Viện của chúng tôi được thành lập tại Sacramento USA và có các đại diện ở New York Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Frauenfeld Thụy Sĩ và Berlin Đức. Viện Năng lượng vũ trụ là phân khoa tại trường Đại học quốc tế mở cho Y học Bổ sung (the Open International University for Complemetary Medicines), được thành lập bởi quyết định Alma Ata của Tổ chức Y tế Thế giới năm 1962 để bảo tồn các môn Y khoa cổ truyền ở Colombo-Sri Lanka. Mục đích cho học viên mới và cũ: 1. Mở rộng kiến thức. 2. Nâng cao tần số. 3. Nâng cao năng lực. 4. Nâng tầm kiến thức. 5. Nguồn tài nguyên điện năng nhiều hơn khả năng sử dụng của con người.

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Grand Master Doctor Thanh Winter-Luong Ph.D. Doctor of Philosophy (Traditional Medicine) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA) 8. Dan Karate; 7. Dan Taekwondo Grand Master Kim ke Kung-Fu Head of Europe Doctor UE Healing Vien Winter-Luong (USA) TS Khloud Zaher-Iraqi Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo) Trị liệu năng lượng TS Hala Khodor Tiến sĩ Y khoa cổ truyền (Colombo) Lương y Doctor UE Healing Mithak Ebady (USA) Bác sỹ Doctor UE Healing Minh Hai Nguyen (USA) Head of Berlin Grand Master Tiberio Abategiovanni Bachelor UE Haeling (USA); Đại Võ sư 8 Đẳng Head of Switzerland
UEI Thailand Dr. Pornsri Ph.D. (Colombo) UEI Vietnam Dr. Vu Ngoc Khoa