Universal Energy Institute

Wellcome

Trong trái đất có trung tâm điểm và quan niệm xưa nay về điểm trung tâm là nơi tập chung thu hút một đối tượng nào đó: con người, sự việc, sự vật. Quan niệm trung tâm điểm trong ngành học tiềm năng: Đó là nơi tập trung năng lực toàn diện để dự trữ hoặc phát ra một hoặc nhiều năng lực đáp ứng yêu cầu của não bộ. Con người chúng ta hằng ngày phải thu nạp một lượng lương thực bao gồm: gạo, thịt, cá, sữa, đường vv nhất định đảm bảo cho lượng ca lo cần thiết cho mọi hoạt động sống. Ai cũng biết hậu quả của việc bỏ đói, bỏ khát cơ thể sống thì mọi việc cũng sẽ bị dừng lại. Nguồn ca lo đó trực tiếp gián tiếp có sẵn trong môi trường sống mà ngày nay một số nhà nghiên cứu đã đạt được thành tựu về việc kết nối cơ thể sống với nguồn năng lượng tự nhiên này.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland
Nhưng làm sao để con người tiếp nhận nguồn năng lượng vô tận mà không bị cản trở bởi các yếu tố rất độc hại trong môi trường ô nhiễm hoá chất nhiều như ngày nay. Và vô số những câu hỏi xoay quanh việc bổ sung năng lượng hay thay thế hoàn toàn. Tại sao chúng ta cần tới năng lượng bổ sung này và tại sao con người có thể hoàn toàn thu nhận được nguồn năng lượng bổ sung tích cực. Xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu của con người trước việc bổ sung nguồn năng lượng tinh khiết vô tận này chúng tôi đã nghiên cứu và thực hành nhiều ứng dụng vào cuộc sống thực tế suốt 30 năm qua. Sau khi mọi kết quả đã sáng tỏ và có ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng tôi quyết định truyền đi phương pháp thu nhận năng lượng này nhằm giúp nâng cao giá trị cuộc sống  của tất cả mọi người đặc biệt những ai có duyên lành với phương pháp mới mẻ này.

Universal Energy Institute

Prof. Dr. Steve Long Tran Chiefs of Institutes 244 Madison Ave #466; New York City. NY 10016 Email: drtranplong@gmail.com Grandmaster Thanh Winter-Luong PhD (Colombo) Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198
Universal Energy Institute

Wellcome

Trong trái đất có trung tâm điểm và quan niệm xưa nay về điểm trung tâm là nơi tập chung thu hút một đối tượng nào đó: con người, sự việc, sự vật. Quan niệm trung tâm điểm trong ngành học tiềm năng: Đó là nơi tập trung năng lực toàn diện để dự trữ hoặc phát ra một hoặc nhiều năng lực đáp ứng yêu cầu của não bộ. Con người chúng ta hằng ngày phải thu nạp một lượng lương thực bao gồm: gạo, thịt, cá, sữa, đường vv nhất định đảm bảo cho lượng ca lo cần thiết cho mọi hoạt động sống. Ai cũng biết hậu quả của việc bỏ đói, bỏ khát cơ thể sống thì mọi việc cũng sẽ bị dừng lại. Nguồn ca lo đó trực tiếp gián tiếp có sẵn trong môi trường sống mà ngày nay một số nhà nghiên cứu đã đạt được thành tựu về việc kết nối cơ thể sống với nguồn năng lượng tự nhiên này.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland
Nhưng làm sao để con người tiếp nhận nguồn năng lượng vô tận mà không bị cản trở bởi các yếu tố rất độc hại trong môi trường ô nhiễm hoá chất nhiều như ngày nay. Và vô số những câu hỏi xoay quanh việc bổ sung năng lượng hay thay thế hoàn toàn. Tại sao chúng ta cần tới năng lượng bổ sung này và tại sao con người có thể hoàn toàn thu nhận được nguồn năng lượng bổ sung tích cực. Xuất phát từ những nhu cầu thiết yếu của con người trước việc bổ sung nguồn năng lượng tinh khiết vô tận này chúng tôi đã nghiên cứu và thực hành nhiều ứng dụng vào cuộc sống thực tế suốt 30 năm qua. Sau khi mọi kết quả đã sáng tỏ và có ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng tôi quyết định truyền đi phương pháp thu nhận năng lượng này nhằm giúp nâng cao giá trị cuộc sống  của tất cả mọi người đặc biệt những ai có duyên lành với phương pháp mới mẻ này.

Universal Energy Institute

Prof. Dr. Steve Long Tran Chiefs of Institutes 244 Madison Ave #466; New York City. NY 10016 Email: drtranplong@gmail.com Grandmaster Thanh Winter-Luong PhD (Colombo) Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198