Universal Energy Institute

Xin chào

Với   phương   pháp   Năng   lượng   vũ   trụ   chúng   tôi   muốn mang   đến   cho   mọi   người   khả   năng   đạt   được   sự   hài hòa   về   cơ   thể,   tâm   hồn   và   tinh   thần.   Thông   qua thiền   định   và   truyền   năng   lượng,   mọi   người   có   thể đạt   được   sức   khỏe,   hạnh   phúc   và   phát   triển   tâm   linh tốt hơn.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Prof. Dr. Đại Võ sư 10 Đẳng

Steve Long Tran

(Ma. Ph.D. / D.Sc.) Chief of Institute C: Viber, Zalo: 001 718-310-9254 Email: drtranplong@gmail.com Doctor (T.M.) Đại Võ sư 7 Đẳng Thanh Winter-Luong  Ph.D. (T.M.) (Colombo) Head of Europe Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198

Trị liệu năng lượng vũ trụ

Nguồn   năng   lượng   bí   ẩn   này   ai   cũng   sở   hữu mà   không   hay   biết.   Nếu   có   ai   hỏi   bạn:   Vũ   trụ rộng   lớn   chứa   đựng   những   gì?   Thật   ra   nó   cấu tạo từ thứ gì? Chúng ta trả lời như thế nào? Thật   sự   mỗi   con   người   được   xem   như   là   một tiểu   vũ   trụ   đã   được   thu   nhỏ,   ngoài   hình   hài   ra con   người   còn   dạng   thức   vô   hình   (phi   vật   lý). Mà   ít   ai   có   thể   thấy   được   sự   tồn   tại   ở   dạng thức này. Tuy   nhiên   để   có   được   sức   khỏe   tốt   và   tinh thần    minh    mẫn    chúng    ta    hoàn    toàn    thấy được   có   sự   liên   quan   chặt   chẽ   giữa   cơ   thể sống   có   thể   nhìn   thấy   được   và   sự   sống   không thể thấy được. Việc   ra   đời   viện   năng   lượng   vũ   trụ   từng   bước hướng   dẫn   cho   các   bạn   hành   trình   đạt   tới   sự sáng   suốt   và   cân   bằng   về   mọi   mặt   trong   cuộc sống.
Universal Energy Institute

Xin chào

Với    phương    pháp    Năng    lượng    vũ    trụ chúng    tôi    muốn    mang    đến    cho    mọi người   khả   năng   đạt   được   sự   hài   hòa   về cơ   thể,   tâm   hồn   và   tinh   thần.   Thông   qua thiền    định    và    truyền    năng    lượng,    mọi người   có   thể   đạt   được   sức   khỏe,   hạnh phúc và phát triển tâm linh tốt hơn.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Trị liệu năng lượng vũ trụ

Nguồn   năng   lượng   bí   ẩn   này   ai   cũng   sở   hữu   không   hay   biết.   Nếu   có   ai   hỏi   bạn:   Vũ   trụ   rộng   lớn chứa   đựng   những   gì?   Thật   ra   nó   cấu   tạo   từ   thứ   gì? Chúng ta trả lời như thế nào? Thật   sự   mỗi   con   người   được   xem   như   là   một   tiểu   trụ   đã   được   thu   nhỏ,   ngoài   hình   hài   ra   con   người còn   dạng   thức   vô   hình   (phi   vật   lý).   Mà   ít   ai   có   thể thấy được sự tồn tại ở dạng thức này. Tuy   nhiên   để   có   được   sức   khỏe   tốt   và   tinh   thần   minh mẫn   chúng   ta   hoàn   toàn   thấy   được   có   sự   liên   quan chặt   chẽ   giữa   cơ   thể   sống   có   thể   nhìn   thấy   được   sự sống không thể thấy được. Việc   ra   đời   viện   năng   lượng   vũ   trụ   từng   bước   hướng dẫn   cho   các   bạn   hành   trình   đạt   tới   sự   sáng   suốt   cân bằng về mọi mặt trong cuộc sống.

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Prof. Dr. Đại Võ sư 10 Đẳng

Steve Long Tran

(Ma. Ph.D. / D.Sc.) Chief of Institute C: Viber, Zalo: 001 718-310-9254 Email: drtranplong@gmail.com Doctor (T.M.) Đại Võ sư 7 Đẳng Thanh Winter-Luong  Ph.D. (T.M.) (Colombo) Head of Europe Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198