Universal Energy Institute

Xin chào

Với   phương   pháp   Năng   lượng   vũ   trụ   chúng   tôi muốn   mang   đến   cho   mọi   người   khả   năng   đạt được   sự   hài   hòa   về   cơ   thể,   tâm   hồn   và   tinh   thần. Thông   qua   thiền   định   và   truyền   năng   lượng,   mọi người   có   thể   đạt   được   sức   khỏe,   hạnh   phúc   phát triển tâm linh tốt hơn.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Universal Energy Institute

244 Madison Ave #466 New York City. NY 10016 Prof. Dr. Đại Võ sư 10 Đẳng

Steve Long Tran

(Ma. Ph.D. / D.Sc.) Viện trưởng năng lượng vũ trụ của năm Châu lục C: Viber, Zalo: 001 718-310-9254 Email: drtranplong@gmail.com Doctor (T.M.) Đại Võ sư 8 Đẳng Thanh Winter-Luong  Ph.D. (T.M.) (Colombo) Head of Europe Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198

Trị liệu năng lượng vũ trụ

Nguồn   năng   lượng   bí   ẩn   này   ai   cũng   sở hữu   mà   không   hay   biết.   Nếu   có   ai   hỏi   bạn: Vũ   trụ   rộng   lớn   chứa   đựng   những   gì?   Thật ra   nó   cấu   tạo   từ   thứ   gì?   Chúng   ta   trả   lời như thế nào? Thật   sự   mỗi   con   người   được   xem   như   một   tiểu   vũ   trụ   đã   được   thu   nhỏ,   ngoài hình   hài   ra   con   người   còn   dạng   thức   hình   (phi   vật   lý).   Mà   ít   ai   có   thể   thấy   được sự tồn tại ở dạng thức này. Tuy   nhiên   để   có   được   sức   khỏe   tốt   và   tinh thần   minh   mẫn   chúng   ta   hoàn   toàn   thấy được   có   sự   liên   quan   chặt   chẽ   giữa   cơ   thể sống   có   thể   nhìn   thấy   được   và   sự   sống không thể thấy được. Việc   ra   đời   viện   năng   lượng   vũ   trụ   từng bước   hướng   dẫn   cho   các   bạn   hành   trình đạt   tới   sự   sáng   suốt   và   cân   bằng   về   mọi mặt trong cuộc sống.