Universal Energy Institute Unlimited Universe Institute Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines

Xin chào

Với phương pháp Năng lượng vũ trụ chúng tôi muốn mang đến cho mọi người khả năng đạt được sự hài hòa về cơ thể, tâm hồn và tinh thần. Thông qua kích hoạt (mở) các Tâm điểm (TĐ) để tập phương pháp thở và truyền điện năng lượng, mọi người có thể đạt được sức khỏe, hạnh phúc và phát triển tâm linh tốt hơn.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Universal Energy Institute

Registered #16062 in Valdosta, Georgia 31601 USA Legend of the Dragon Holistic Health 1835 Norman DR C Grand Master Doctor Thanh Winter-Luong Ph.D (T.M) Doctor of Philosophy (Traditional Medicine) (Colombo) Doctor Universal Energy Healing (USA) 10. Dan Karate; 7. Dan Taekwondo Grand Master Kim ke Kung-Fu Email: info@kabudo.de Tel.: +49 157 8763 5198

Trị liệu năng lượng vũ trụ

Nguồn năng lượng bí ẩn này ai cũng sở hữu mà không hay biết. Nếu có ai hỏi bạn: Vũ trụ rộng lớn chứa đựng những gì? Thật ra nó cấu tạo từ thứ gì? Chúng ta trả lời như thế nào? Thật sự mỗi con người được xem như là một tiểu vũ trụ đã được thu nhỏ, ngoài hình hài ra con người còn dạng thức vô hình (phi vật lý). Mà ít ai có thể thấy được sự tồn tại ở dạng thức này. Tuy nhiên để có được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn chúng ta hoàn toàn thấy được có sự liên quan chặt chẽ giữa cơ thể sống có thể nhìn thấy được và sự sống không thể thấy được. Việc ra đời viện năng lượng vũ trụ từng bước hướng dẫn cho các bạn hành trình đạt tới sự sáng suốt và cân bằng về mọi mặt trong cuộc sống.